Goed doel

Woestijnen vergroenen...

De oplossing voor wereldproblemen!

In 1995 filmde de Amerikaan John Dennis Liu,  journalist en filmmaker, het Löss-plateau in China. Ooit was dit gebied de bakermat van de Chinese Han-beschaving, waar Liu's eigen voorouders van afstammen. Maar Liu trof de meest weggespoelde plek ter wereld aan. Staand op de bergen was er rondom hem 360 graden aan vegetatieloze, onvruchtbare vlakte. De achtergebleven bevolking werd getergd door overstromingen, droogte en hongersnood.

Liu zag daar hoe een grootschalig overheidsproject een deel van het plateau probeerde om te vormen. Het resultaat is bijna surreëel - de verdorde vlakte is verworden tot een idyllische oase van groen. De rivieren zijn getemperd door de wortels van de vegetatie en de grond is weer vruchtbaar. Liu staat versteld: de mens kan dus ook een herstellende invloed uitoefenen op zijn ecosystemen, in plaats van deze systematisch uit te putten en uit te roeien.
Met kennis komt verantwoordelijkheid, vindt Liu. Hij trekt zich terug uit de journalistiek en begint in 1997 het Environmental Education Media Project (EEMP), dat zich richt op ecologisch herstel: het doen terugkeren van biomassa, organische materie en biodiversiteit. Zijn missie: aantonen dat ecologisch herstel niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens economisch zinvol – zowel voor de plaatselijke bevolking als voor overheden.

Campagnefiets deelt de mening met Liu dat met kennis verantwoordelijkheid komt. Campagnefiets ziet in dat ecologisch herstel de oplossing is voor veel problemen op de wereld. Wij doen er dan ook alles aan om de missie van Liu bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Hoe meer mensen weten dat ecologisch herstel niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens economisch zinvol is, des te sneller zal er ecologisch herstel plaatsvinden!

Hieronder ziet u John Liu op een campagnefiets tijdens een awareness campagne georganiseerd door Campagnefiets. 

Meer informatie en links m.b.t. Liu en zijn missie:
 

Zo documenteert Liu met zijn filmploeg grootschalige ecologische projecten in China, Rwanda en Ethiopië. Zijn project is een groot succes – Liu is uitgegroeid tot de ambassadeur van ecologisch herstel. Op uitnodiging van geïnteresseerde overheden en bedrijven reist hij de wereld rond om zijn verhaal te verspreiden.
De presentaties en analyses van EEMP leiden geregeld tot aanpassing van overheidsbeleid en de opstart van nieuwe projecten.

Oprukkende woestijnen
Zowel de beleidsmakers als de massa nemen vaak aan dat de schadelijke impact van de mens op het klimaat begon bij de uitstoot van broeikasgassen, legt John Liu uit. ‘Het punt is dat dit slechts gedeeltelijk juist is. De menselijke impact op het klimaat begon al lang daarvoor, toen mensen begonnen de biomassa, organische materie en biodiversiteit te

beschadigen. In de laatste decennia is dat fenomeen erg toegenomen.'

Een afname in deze drie componenten zorgt voor hogere temperaturen en een verlies aan vruchtbare grond, aldus Liu. Water dat niet wordt opgevangen door planten en bomen gaat verloren in tijden van droogte: de verwoestijning zou oprukken.

Oneindig
De projecten die Liu vastlegt zijn prachtig, maar niet genoeg, concludeert hij. Om de afgang van onze ecosystemen te stoppen, moet de mensheid zichzelf fundamentele vragen
gaan stellen: wat is de waarde van een gezond ecosysteem? Wat is de waarde van vruchtbaarheid?

Liu zelf ziet de oplossing in een verandering in de manier waarop de mensheid met geld omgaat: goederen en diensten hebben een hogere waarde dan de ecosystemen waaruit ze zijn ontgonnen. Deze ongelijke waardering werkt de vernietiging van de systemen in de hand, en is daarmee verwant aan een groot aantal wereldwijde problemen.

'Maar in feite is ons ecosysteem onbetaalbaar,' aldus Liu. 'Als ons monetair systeem deze echte waarde zou handhaven, zouden we productieketens kunnen omkeren.'

Het eindresultaat: een duurzame economie, en één met een nieuwe productielimiet: een oneindige.John Liu is ambassadeur van ecologisch herstel bij de International Union for
Conservation of Nature
(IUCN), directeur van het Environmental
Education Media Project (EEMP) en hij doceert aan de George Mason Universiteit
in Virginia.

Onze Campagnefietsen worden ook wel reclamefietsen, promotiefietsen of bedrijfsfietsen genoemd. Het mobilele abri billboard heeft een groot aantrekkingsvermogen. Mobiele billboards vallen meer op dan vaste billboards. Mobiele abri  buitenreclame met onze promobikes, advertentiefietsen, marketingfietsen of adbikes is zeer effectief! Onze reclamefiets ofwel promotiefiets, bezorgfiets netzoals onze bedrijfsfiets en campagnefiets zorgen voor een innovatieve en verantwoorde manier van buitenreclame voeren. Fietsen met mobiele billboards, zoals onze Campagnefiets met billboard, worden ook wel reclamefiets, promo-bike , promo-trike of promotiefiets genoemd. De Campagnefiets leent zich ook zeer goed als bedrijfsfiets of bezorgfiets! De beste reclamefietsen!

  

fietsverhuur